Opleiding Familieopstellingen

voor beginners, begeleiders en geïnteresseerden

8 daagse opleiding met duidelijke theorie en veel praktijk

Door Monique van der Klooster

Dagdelen
Het zijn 16 dagdelen. Deze zijn onderverdeeld in praktijk en theorie. 30 % theorie. 60% praktijk en 10% gemengd. Theorie die tijdens de praktijk geleerd wordt.

Onderwerp: Familieopstelling/ systeemopstelling.Psychosociaal gespreksgericht, zelfontwikkeling, therapeutische vorming.
Vereiste vooropleiding: MBO niveau, therapeutische vorming .
Doelgroep: Therapeuten, begeleiders, hypnotherapeuten, psychotherapeuten, coaches, alternatieve genezers, en voor alle geïnteresseerden die zichzelf meer willen ontwikkelen en niet bang te zijn te groeien en te leren van een tot nu toe onverklaarbaar maar bewezen helend fenomeen.

Lesprogramma per dag
We starten elke dag met ongeveer een uur theorie. Een vragen moment. Een korte pauze. Praktijkervaring door middel van een familieopstelling. De casus uitwerken. lunchpauze. Na de lunch ervaringen delen. En weer een praktijkcasus. Korte pauze.
Ervaringen delen en theorie wordt hierbij extra uitgelegd. Een vragenlijstje, toetsing invullen aan het einde van het weekend.

Bruikbaar in de praktijk
Familieopstelling is een mooie aanvulling voor uw praktijk, ook als je zelf geen opstellingen gaat doen. Je leert de verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar te maken en de verborgen dynamiek in kaart te brengen. Je leert tevens de verstrikkingen en emotionele spanningsvelden te helen. Dit door de grondbeginselen, de structuur en het fenomeen van de overdracht in het morfogenetische veld te ervaren in de praktijk naast de theorie. Belangrijk: we leren ook hoe de houding van de begeleider bij familieopstellingen het beste past op elk moment.

Acht dagen acht modules
Module 1: Familieopstelling en de kracht van het individu. Kennismaking met je (hoger) zelf. Basisbegrippen, de magie van het fenomeen in de praktijk.
Module 2: Het verschijnsel van de synchroniciteit. Basishouding van de therapeut. De ontvouwing in de praktijk.
Module 3: Verstrikkingen, emotionele complicaties, de eigen beleving. Overdracht van de therapeut. De praktijkervaring.
Module 4: Obsessoren, overledenen, familiaire rouwverwerking De praktijkervaring.
Module 5: Binding, bindingsangt, adoptie, pleeggezinnen. De praktijkervaring.
Module 6: De eigen inbreng, casussen bespreking, verslaglegging door therapeut na begeleiding de Praktijk
Module 7: Schuld en onschuld. Therapeutische begeleiding.
Module 8: Eerst een opstelling. Wat wordt er nog niet begrepen? Toets afleggen, nabespreking.

Wat kan er in de weg zitten, zodat je jezelf niet helemaal vrij voelt in de omgang met de omgeving, familie, op het werk en met vrienden en kennissen? Wat als je het gevoel hebt dat alles je tegenzit? Wat als je jezelf kwijt bent? De kracht van het individu om zich te bevrijden door overzicht en inzicht. Je kunt je als een druppel in de oceaan voelen. Zo één met de anderen, samen sterk! Maar soms ook onzichtbaar anders dan de anderen, diepe gevoelens, toch zie je eruit net als de rest. Daardoor kun je jezelf juist zo verloren voelen of voel je jezelf buitenspel gezet, alsof je verdampt bent. Je wilt net als de rest van het water doorstromen in het leven en je nergens door geblokkeerd voelen. Al met al, waar sta je op dit moment? En hoe kun je de liefdesstroom die ergens onderbroken was, weer herstellen? Liefde werkt bevrijdend.

Inschrijven familieopstellingen opleiding

Bitnami